Viool leren spelen

Een viool is het mooiste instrument dat er is. Vioolspelen lijkt op zingen, heel veel kun je daarbij zélf bepalen: met welke toon en klankkleur wil ik spelen, wanneer klinkt een noot mooi zuiver, welk gevoel wil ik overbrengen? Op een viool ligt weinig van te voren vast en stuur je zelf hoe jij de muziek wilt laten klinken.

Dat maakt de viool ook best een moeilijk instrument om onder de knie te krijgen. Daarom is het belangrijk om vanaf het begin aan een goede basishouding en techniek te werken.
Zoals bij ieder muziekinstrument dat je wilt leren is regelmatig en goed oefenen een voorwaarde om het onder de knie te krijgen. Soms heb je daarvoor wel wat geduld nodig en lukt het niet in één keer. Maar als je volhoudt is het des te leuker als je het wel kunt!

Vooral bij jonge kinderen is een motiverende ondersteuning door de ouders hierbij onmisbaar. Regelmatig samen oefenen, interesse in de vorderingen, betrokkenheid bij de lessen: een meelevende ouder kan een kind zo af en toe over een lastig punt heen helpen. Daarom houd ik ook graag goed contact met de ouders.